LEI er forkortelse for Legal Entity Identifier.

Det er en global, unik identifikator for selskaper, virksomheter, organisasjoner og alle andre typer juridiske enheter.

LEI-koden ligner på nasjonale forretnings-IDer utstedt av nasjonale bedriftsregistratorer som Company House i Storbritannia, CVR-register i Danmark, Brønnøysundregistrene i Norge etc., men i stedet er det en internasjonalt anerkjent måte å identifisere juridiske personer.

Dette er nyttig for å skape åpenhet i finansielle transaksjoner, for eksempel ved handel med aksjer eller derivater.

Kun juridiske enheter er kvalifisert for en LEI-kode. Fysiske personer (enkeltpersoner) er ikke kvalifisert for en LEI-kode.

Når bør en LEI-kode fornyes / Når skal en LEI-kode fornyes?


Ett år fra førstegangsregistrering eller hvert år deretter.

LEI-koder er gyldige ett år fra utstedelse eller fornyelse. Global Legal Entity Foundation krever at LEI-utstederen/Lokale driftsenheter senest ett år etter utstedelses- eller fornyelsesdatoen forenkler en sjekk for å bekrefte at dataene om den juridiske enheten er gyldige og oppdaterer dataene om nødvendig.

Når du skal fornye en LEI-kode, kan du gjøre det inntil 60 dager før LEI-koden utløper (ett år fra første registrering eller hvert år deretter).

Du vil utvide registreringsperioden med et helt år fra den første registreringsdatoen eller neste fornyelsesdato. Når du fornyer innen 60 dager etter neste fornyelsesdato, legges det ekstra året til den eksisterende fornyelsesdatoen.

Du mister eller vinner ikke LEI-registreringsdager ved å vente på fornyelse nær neste fornyelsesfrist. Vanligvis vil LEI-utstederen måtte håndtere fornyelsesforespørselen og oppdatere LEI-dataene i god tid før neste fornyelsesdato. For å sikre at LEI-koden ikke forfaller på grunn av fornyelse i siste liten, må du fornye dagene eller uker i forveien.

LEI-utstederen er forpliktet til å informere den juridiske enheten om at LEI-koden kan fornyes minst seks uker før fornyelsesdatoen.

Du finner kommende fornyelsesdatoer her: GLEIF LEI-søk 2.0
Se i feltet Neste fornyelsesdato for å se når en LEI skal fornyes.

Hvor lenge er en LEI-kode gyldig?

En LEI-kode er gyldig ett år fra første registrering, eller ett år fra fornyelsesdato.

Hvert år, fra den første registreringsdatoen eller hvert år etterpå, må LEI-koden fornyes.

Du kan fornye LEI-koden din her

For å oppnå økt åpenhet i finansielle transaksjoner, er det nødvendig med oppdaterte juridiske enhetsdata. Den årlige fornyelsen av LEI-koder og oppdatering av støttende juridiske enhetsdata sikrer oppdateringsfrekvensen til LEI-kodedataene.

 

 

Når trengs en LEI-kode?

En LEI-kode er nødvendig når en juridisk enhet deltar i transaksjoner i finansmarkeder. Eksempler er handel på aksjemarkeder, kjøp eller salg av verdipapirer, deltakelse i børsnoteringer og handel med obligasjoner.

Finansinstitusjonen som forenkler handelen eller transaksjonen er pålagt å ha den juridiske enheten til å identifisere seg med en LEI-kode for å lette åpenhet i finansmarkedene. Hvis den juridiske enheten ikke oppgir en gyldig LEI-kode, kan ikke transaksjonene fullføres. Ingen LEI, ingen handel.

Når bruker jeg en LEI-kode?

Når den juridiske enheten du representerer ønsker å handle på aksjemarkeder, kjøpe eller selge verdipapirer, delta i børsnoteringer og handle obligasjoner eller lignende finansielle transaksjoner.

Finansinstitusjonen som forenkler handelen eller transaksjonen er pålagt å ha den juridiske enheten til å identifisere seg med en LEI-kode for å lette åpenhet i finansmarkedene. Hvis den juridiske enheten ikke oppgir en gyldig LEI-kode, kan ikke transaksjonene fullføres. Ingen LEI, ingen handel.

Finansinstitusjonen kan være en bank, en handelsplattform eller lignende.

Hvilken informasjon er koblet til en LEI-kode?

En Legal Entity Identifier (LEI)-kode representerer en verifisert juridisk enhet innenfor et standardisert globalt rammeverk administrert av Global Legal Entity Identifier Foundations (GLEIF). Rammeverket har standardiserte regler for verifisering av juridisk enhetsdata hos gyldige myndigheter der det er mulig.

LEI utstedt til en juridisk enhet følger den juridiske enheten gjennom hele livssyklusen. LEI-koden endres ikke, men dataene knyttet til LEI-koden oppdateres når relevante endringer i den juridiske enheten eller dens relasjoner gjøres.

Listen over datapunkter koblet til LEI-koden er:

Data som er lagret i GLEIF-databasen er gruppert i:

-Legal Entity Reference Data (LE-RD)
-Legal Entity Identifier Relationship Record
-Reporting Exception
-Legal Entity Events

(Se GLEIF-dokumentasjon for mer detaljert informasjon)

Struktur av en LEI-kode / LEI-nummer

Hver LEI-kode / LEI-nummer følger samme logikk. En LEI-kode er en unik nøkkel på 20 tegn. Hver utstedt LEI er forskjellig.
Mønsteret i en LEI-kode inneholder fire elementer.

De fire første tegnene: Alltid sifre. Disse fire første sifrene i LEI-koden identifiserer LEI-utstederen (Local Operating Unit, forkortet LOU) som opprinnelig utstedte koden.
Det firesifrede prefikset sikrer unikhet blant koder fra LOUer

Eksempel: 1595 er sifrene som representerer Unilei som akkreditert LEI-utsteder.

Når de er utstedt forblir også de fire første sifrene de samme, selv om den juridiske enheten med en overføring bestemmer seg for å la en annen LOU administrere LEI-koden.

Tegn 5 til 18: En unik streng for den juridiske enheten som LEI-koden er utstedt til. Denne delen av koden genereres av LEI-utstederen, og sjekkes i GLEIF-databasen for unikhet før den tildeles en juridisk enhet.
Denne delen av koden er en tilfeldig streng som ikke er innebygd med intelligens, noe som betyr at det ikke er noe mønster å tyde for mening, utover dets unike.


Karakterer 19-20: Kontrollfigurer. Disse to sifrene brukes til verifisering som beskrevet i ISO 17442-standarden.


Etter at en lokal driftsenhet (LOU) utsteder en LEI-kode, forblir den den samme for livssyklusen til den juridiske enheten.

Når juridiske enheter beveger seg gjennom livssyklusen; flytting av juridisk adresse, fusjoner, oppkjøp, konkurs og oppløsning, den unike LEI-koden utstedt til den juridiske enheten forblir den samme, og informasjonen i dataposten for den juridiske enheten oppdateres av LOU i Global Entity Identifier System (GLEIS) .

Referansedataene, inkludert juridiske enhetshendelser og statusen til den juridiske enheten, fornyes minst hver 12. måned fra datoen for utstedelse av LEI-koden. Hvis den ikke fornyes, settes LEI-kodestatusen til Utgått, noe som betyr at dataene ikke er aktuelle og LEI-koden ikke er kvalifisert for bruk i økonomiske transaksjoner.

Hvor mange LEI-koder utstedes?

Se sanntidsnumrene for utstedte LEI-koder på GLEIF.org i global LEI systemstatistikk dashbord